--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Thursday, November 10, 2016

Info Post.ව 5.07 - අයවැය කතාව අවසන්

ප.ව 5.04 - අයිතම 100ක සෙස් බදු ඉවත්කරනවා. 

ප.ව 5.03 -ස්වංයක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රවලින් මුදල් ගැනීමේ දී අය කරන මුදල රුපියල් 10 දක්වා වැඩි කෙරේ.
 කාබන් සඳහා නව බද්දක්.

ප.ව 5.02 - විද්‍යුත් මෝටර් රථ බදු අඩුකරනවා. පැරණි වාහන අපනයනයේදී බදු සහන

 ප.ව 5.00 - සතොස සිල්ලර වෙළදසැල් 100ක් ඉදිකරනවා ඒ සඳහා රුපයිල් මිලියන 500
මාතර මහුදු තීරය දියුණු කිරිමට මිලියන 200
කුඩා වැව් සඳහා රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන් කරනවා

ප.ව  4.56 -මිල අඩුවීම් -  මු ඇට කිලෝ 1 රු15 කින් පරිප්පු කිලෝ 1 රු10 කින් අර්තාපල් කිලෝ 1 රු 5 කින්
හාල්මැස්සන් කිලෝ 1 රු 5 කින් සුදු සීනි  කිලෝ 1 රු 2 කින් භූමි තෙල් ලීටරය රු 5 කින්
ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර මිල රු 25 කින් ඖෂධ මිල මේ වනවිටත් සියයට 40 කින් අඩු කරනු ඇත
ඉහත භාණ්ඩ සියල්ලට වැට් නැත.
උපරිම මිල - දේශීය කිරි පිටි ග්‍රෑම් 400 රු 250 උපරිම මිල දේශීය නිෂ්පාදිත ටින්මාළු ග්‍රෑම් 425 රු 125 උපරිම මිල

ප.ව  4.53 -අධිවේගී මාර්ගයන්හි ගාස්තු රාත්‍රී 9න් පසුව ගාස්තුවෙන් රුපියල් 50ක් අඩුකරනවා


ප.ව  4.51 - සූර්ය බල ව්‍යාපෘති සඳහා ණය ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 1500
වස විස නැති රටක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100

ප.ව  4.47 -රටේ නීති රාමුව ආරක්ෂා කිරිම සඳහා සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා රුපියල් මිලියන 710‍

ප.ව  4.43 -ග්‍රාමසේවක ඇතුළු රජයේ නිලධාරින්ගේ සේවා එක්තැනකින් ලබාගැනීම සඳහා සේවා පියස 1000ක් ඉදිකිරිමට රුපියල් මිලියන 1500
 තරුණයන්ගේ හැකියා වර්ධනය කිරිම සඳහා රුපියල් මිලියන 25ක් වෙන්කරනවා

ප.ව  4.41 -ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා උපකරණ ලබාගැනීමට 50%ක පොලී සහනාධාරයක් යටතේ රුපියල් 150000ක ණය ලබාදෙනවාප්‍රාදේශීය මාධ්‍යෙව්දීන්ට උපකරණ ලබාගන්නට ලක්ෂ තුනහමාරක ණය මුදල්


ප.ව  4.39 -පණ්ඩිත් අමරදේව සංස්කෘතික ආයතනය සඳහා රුපියල් මිලියන 25 චිත්‍රපට සංරක්ෂණය සඳහා ඒකකයක් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 50ක් වෙනේ කෙරේ.  

ප.ව  4.38 -පිරිවෙන් පහසුකම් වර්ධනයට රුපියල් මිලියන 150ක් වෙන්කරනවා 
පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන්නන් වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් 2500 ක දීමනාවක්. ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කරනවා. ප.ව  4.35 -දුම්වැටි විරෝධී වැඩපිළිවෙළට ජනපති අරමුදලට රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කරන ලෙස දුම්කොළ සමාගමට යෝජනා කරනවා
ජාතික යොවුන් සේනාංකයට රුපියල් මිලියන 4000ක් වෙන්කරනවා
උපාධිධාරීන් සඳහා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 1.5ක් පොලියක් නොමැතිව ලබාදෙනවා මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක් වෙන් කෙරෙනවා.

ප.ව  4.33 -දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1000 සේවක අර්ථ සාධක හා සේවක භාර කාර අරමුදල නියාමනය කිරීමට කටයුතු කරනවා

ප.ව  4.32 -රණවිරු දීමනා ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 3500 සමෘධි ලාභීන්ගේ ආදායම් වර්ධනය කරනවා. ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ජන ඉසුරු ලෙස නම් කරනවා.

ප.ව  4.27 -මහල් නිවාස මිලදී ගන්නා විදේශිකයන්ට 40% ක ණය අවරුදු 15 ට වඩා රජයේ නිවාසවල පදිංචි කරුවන්ට නිවාස අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත. මෙය ජනවාරි මස සිට ඇරඹේ මිලියන 2000ක් වෙන් කර ඇත.
- මැදි ආදායම් ලබන්නන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන පහක් වන නිවාස ඒකක හා අඩු ආදායම් ලබන්නන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනය නිවාස ඒකක. ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව හා නිවාස බැංකුව එක්ව 7%ක නිවාස ණය ලබාදීම සඳහා රුපියල් කෝටි 37000
අඩු හා මැදි ආදායම් ලබන්නන් වෙනුවෙන් නිවාස 500000

ප.ව  4.22 - මුදල් හුවමාරු ආයතන 200ක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාදෙනවා මූල්‍ය වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා ආයතනයක් හා මූල්‍ය පාරිභෝගියන් ආරක්ෂා කිරිම අධිකාරියක් පිහිටුවනවා
 විදුලිය අවම මිලක් යටතේ ජනතාවට ලබාදීම තහවුරු කරනවා  පානිය ජල ව්‍යාපෘති සඳහා මිලියන 300ක් වෙන් කෙරේ.

ප.ව  4.16 -නව අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවයක් 
වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 50ක්‍ වෙන් කෙරේ.

ප.ව  4.14 -ත්‍රිරෝද රථ හා පාසල් වෑන් නියාමනය කිරීමට ආයතනයක් පිහිටුවන අතර ඒ සේවාව ඉදිරියට විදිමත් කෙරේ. කෙසේ වෙතත් ත්‍රීරෝද හිමියන්ට ඒවා වෙනුවට විද්‍යුත් කාර් මිලට ගෙන සේවාවේ යොදවන්ට දිරිගැන්වීම් කෙරේ. ඒ සඳහා වාහන 1000ක් ආනයන කිරීමට 50%ක පොලී සහනයක් දෙයි. ආසන 32 පාසල් වෑන් රථ වෙනුවෙන් 75%ක පොලී සහනාධාරයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 150 වෙන් කෙරේ.

 ප.ව  4.12 -මධ්‍යම හා රුවන්පුර අධිවේගය මාස කිහිපයකින් ආරම්භ කරනවා.දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය බදුල්ල දක්වා දිගු කිරීමට යෝජනා කරනවා

ප.ව  4.10 -ඉදි කිරීම් කර්මාන්තයේදී පැවැති සියයට 25ක සෙස් බදු ඉවතට විද්‍යාව හා තාක්ෂණවේදය දියුණු කිරීම සඳහා මිලියන 1306 ක් වෙන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ සාගර කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයට රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කෙරේ.

ප.ව  4.08 -සංචාරක හෝටල් සඳහා අවම කාමර ගාස්තුවක් හදුන්වා දෙනවා. පැරණි ඒවා නවීකරණයටත් අගෝඩා වැනි සේවාවන්ට දායකවී අන්තර්ජාල වෙන්කිරීම් වැනි නවීකරණ ඇති කිරීමටත් දිරිගැන්වේ.සංචාරකයින් සඳහා ඊ වීසා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දේනවා.


ප.ව  4.02 -ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ සාගර කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රජයේ ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට මිලියන 100 ක් වෙන් කරනවා
අපනයන කර්මාන්තපුර 15ක් ඇරඹීමට පියවර. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක් ලබන වසරේ කොළඹදී පවත්වනවා.එයට වෙන්කළ මුදල මිලියන 50 යි

ප.ව  3.55 -ශ්‍රී ලංකා නාමය ප්‍රවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක්. මෙගාපොලිස් සඳහා මිලියන 7500 ක්

ප.ව  3.50 -ශ්‍රී ලංකාවේ ඇගළුම් කර්මාන්ත විදේශ අායෝජන කිරිම දිරිමත් කරනවා. අධිතාක්ෂණික යන්ත්‍රෝපකරණ ව්‍යාපාර සඳහා ආනයනයේදී 75%ක බදු නිදහසක්.ඩොලර් මිලියන 500ට වැඩි ආයෝජන සඳහා විශේෂ දිරිමත් කිරීමේ සැලැස්මක්.
සේවකයන් 250ට වැඩි විදේශ ආයෝජන සඳහා වසර 3-5 දක්වා බදු නිදහස් කාලසීමක්.

ප.ව  3.44 -ලුණු ආනයනය කනගාටුවට කරුණක් ඒ නිසා ලුණු ආනයනය අවම කිරීමට එය පෞද්ගලික අංශයට විවෘත කරනවා.

ප.ව  3.42 -දේශීය කලා කරුවන් මූල්‍ය ගැටලු වලින් පෙලනවා. ලක්සැල විසින් ඔවුන්ට ගෙවිය යුතු මුදල් මසක කලයකදී ගෙවා අවසන් කල යුතුයි. රෙදිපිලි හා අත්කම් කර්මාන්තයට නැවත ජීවය දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය සඳහා යටිතල පහසුකම් හා  පුහුණුව ලබාදීමට කටයුතු කරනවාමේ සඳහා රු.මි. 500 වෙන් වෙනවා. මැටි ලබාගැනීමේ ගැටලු විසදීමට පූර්ණ බලැති කමිටුවක් පත්කරනවා. 

ප.ව  3.40 - සුළු  හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ණය ක්‍රමයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 500. ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ අසාදු ගත වන සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දක්වා වර්ධනය කරනවා. ප්‍රයෝජනයට ගෙන නොමැති ඉඩම් දිගු කාලීන කුලී පදනම මත ලබාදෙනවා.

ප.ව  3.38 - ජාතික ව්‍යාපාර පදනමක් ආරම්භ කිරිමට රුපියල් මිලියන 50ක්.

ප.ව  3.36 -පෞද්ගලික බස් රථ රාත්‍රී 11.00 දක්වා 
ධාවනයට එකඟතාවයක්.. සමගාමිව පෞද්ගලික වෙළඳ සැල් ද රාති 11 දක්වා විවෘතව තැබීමට ඉල්ලීමක්

ප.ව  3.34 -සෑම ව්‍යාපාරයක්ම ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය කරනවා

ප.ව  3.30 -ලියාපදිංචි නොකළ ඖෂධ හල් පවත්වාගෙන යන්නන් අත්අඩංගවට ගෙන රුපියල් ලක්ෂයක දඩ පනවනවා.
ළමා රෝහල් දෙක වෙනුවට කරාපිටිය, අම්පාර හා යාපනයේ ළමා රෝහල් පහසුකම් වර්ධනයට රුපියල් මිලියන 1000.
ප.ව  3.28 - ජාතික විද්‍යා පදනමට රුපියල් මිලියන 100ක් රෝහල්වල යටිතල පහසුකම් වර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 25000
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට අදාළ ප්‍රමිති සකස් කිරිමට රුපියල් මිලියන 300. හෙද පුහුණු විද්‍යාල වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මිලියන 200ක්

ප.ව  3.25 -පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තුළ උපාධි පාඨමාලා හදාරණ සිසුන් 15000ක් සඳහා එක් සිසුවෙකුට රුපියල් ලක්ෂ අටක ණය මුදලක් ලබාදෙනවා. තරුණ තරුණියන්ට උසස් අධ්‍යාපන පහසුකම් වර්ධනය කිරීම රජයට පමණක් කළ නොහැකියි. ඒ පෞද්ගලික අංශයද ඉදිරිපත් විය යුතුයි.

ප.ව  3.22 -විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා.අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය ශිෂ්‍යන්ට වීසා සහන - විදේශීය සිසුන් 500ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය කිරීමට වීසා 500ක් නිකුත් කරනවා.ප්‍රජා විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලිමට ආරාධනා කරනවා.
විශ්ව විද්‍යාල වරම් අහිමි වන සිසුන් 15000කට උසස් අධයාපනයට රුපියල් ලක්ෂ 8 බැගින් ණය මුදලක් ලබාදීමට මිලියන 300ක්

ප.ව  3.20 -රාත්‍රී 8 දක්වා විශ්ව විද්‍යාල වේලාව දීර්ඝ කර 
ශිෂ්‍යයින් කණ්ඩායම් දෙකක් එකවර බඳවා ගෙන සරසවි ඇතුළත් කරගන්නා ප්‍රමාණය සියයට සියයකින් ඉහළ දමනවා. ඒ මගින් 2020දී වසරකට 50000 කට නව සරසවි වරම් ලැබේ.
සරසවි සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරන අතර ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500 වෙන් කෙරේ.
 ජපුර  කැලණිය යාපනය පේරාදෙණිය අධ්‍යාපනවේදී උපාධිපාඨමාලා ආරම්භ කරන්නට සංඛ්‍යාන හා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයන් හඳුන්වාදීමටරුපියල් මිලියන 13000 ක් වෙන් කෙරේ.‍කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨයට මහල් 10ක නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කෙරේ.
රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍යපීඨයේ බඳවා ගන්න සිසුන් සංඛ්‍යාව 160 සිට 300 දක්වා ඉහලට.
දේශපාලන උවමනාවට පෝස්ටර් අල්ලාගෙන කෑ ගසන අයගේ හඩට සවන්දී සංවර්ධනය නවත්වන්නේ නැත.පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල වලට රට තුළට පැමිණීමට පහසුකම් සලසන අතර ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කරන්නට වෙනම ආයතනයක් පිහිටුවනු ඇත.

ප.ව  3.10 - අවුරුදු 5-19 සෑම දරුවෙකුටම රුපියල් ලක්ෂ දෙකක රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2700
- විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් වෙනුවෙන් පහසුකම් වර්ධනය සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා රපියල් මිලයන 175
පාසල් දරුවන්ට 2017 ජනවාරි 8 දා ගිණුම් ඇරඹීමට සියළුම ඉතිරි කිරීමේ සහ වාණිජ්‍ය බැංකු එකඟ වී තිබෙනවා

 ප.ව  3.05 - අධ්‍යාපනයට මිලියන 90000ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනවා... සියයට 6 වෙන් කරන්නට අපි කැප වෙනවා
උසස්පෙළට හා සාමාන්‍ය පෙළට නව විෂයන් හඳුන්වාදෙනවා.("සත්කාරක සේවා, "Digital සන්නිවේදනය", Logistic Management වැනි )
උසස් පෙළ ගුරුවරුන් 28000 ට ටැබි පරිගණක හා පාසල් උසස්පෙළ දරුවන් සිසුන් 175000ක් ට ටැබ් ලබාදීමට රු මිලියන 5000 වෙන්කරනවා.මේ සඳහා නොමිලේ වයිෆයි සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට දුරකථන සමාගම් වෙත ආරාධනා කරනවා.
 පාසල් වල යටිතල පහසුකම් වර්ධනයට රුපියල් මිලියන 5000.
පෞද්ගලික හා අන්තර්ජාතික පාසල් පාලනයට බලාපොරොත්තු නොවන නමුත් ඒවාට රජයේ ලියාපදිංචිවන්නට නියම කර අධ්‍යාපනය නියාමනයට කටයුතු යෙදේ. අර්ධ රාජ්‍ය පාසල් වලට අග්‍රහාර හා ශීෂ්‍යත්ව පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

 ප.ව  3.00 - කුකුළු මස් කිලෝව 
රුපියල් 420ට දෙන්න බැරිනම් ආනයනය කරනවා, කුකුළු ආහාර සඳහා බඩඉරිගු සෙස් බද්ද ඉවත් කරනවා,ඒකාබද්ධ මිරිදිය ගම්මාන 100ක් ඇතිකිරීම සඳහා මිලියන 300ක්

 ප.ව  2.56 -දේශීය කිරි ගොවි කලාප ඉදි කිරීමට පියවර, දේශිය කිරි නිෂ්පාදන ප්‍ර‍වර්ධනයට රුපියල් මිලියන 200ක්, දේශීය කිරි කර්මාන්තයට උසස් තත්වයේ කිරි ගවයින් 15000ක් ආනයනය කරනවා, සීනි අවශ්‍යතාවයෙන් 50% දේශීයව නිපදවීමට පියවර,මල්වගාව දිරිමත් කිරීමට 50%ක ණය පොලී සහනාධාර, 

 ප.ව  2.46 - රබර් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 900ක් තේ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අගය එකතු කළ තේ නිෂ්පාදනයට පියවර පොල් සඳහා නව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට රුපියල් මිලියන 75ක් වෙන්කරනවා. ප්‍රධාන එළවලු වර්ග පහක් වගාකිරිම සඳහා රජයේ ඉඩම් අක්කර 20000ක් නිදහස් කරනවා

ප.ව  2.36 - ආර්ථික වශයෙන් යොදාගෙන නොමැති ඉඩම් කෘෂිකර්මාන්තයට ලබා දෙනවා.ගොවි සමූපාකාර ආරම්භ කරනවා.යැපුම් මට්ටමේ සිය වාණිජ මට්ටමට කෘෂිකර්මාන්තය රැගෙන ආ යුතුයි.ගබඩා පහසුකම් ලබාදෙන මධ්‍ය පරිමාණ සහල් නිශ්පාදකයන් සඳහා පොලී සහනාධර ලබාදෙනවා. ඒ සඳහා මිලියන 400ක් ලබාදෙනවා. බදු ඉවත් කෙරේ.වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය තුල කෘෂි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් අරඹනවා.

ප.ව  2.20 -'සැමට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක්' යන අයවැය තේමාව ඇමතිවරයා තවමත් විස්තර කරයි

ප.ව  2.06 -තවමත් හැ‍ඳින්වීම ඉදිරිපත්වේ
ප.ව  2.03 - 2016 අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට  පාර්ලිමේන්තු සභාගැබට පැමිණි මුදල් ඇමතිවරයා කතාව ආරම්භ කරයි 


0 comments:

Post a Comment